NTBs krigsarkiv

Kong Haakon

Middlesex hospital. Kong Haakon takker engelske sykesøstre, aug. 1943. Foto: NTB. RA, PA-1209 NTBs krigsarkiv Ub60 L7248

Bilder som forteller om kongen og kronprinsen og eksilregjeringens virke og de alliertes krig og hverdag, er særlig å finne i NTBs krigsarkiv ( NRA, PA-1209). Arkivet består av negativer og positiver etter Regjeringens Informasjonskontor i London, Pressekontoret i Stockholm og Norsk Telegrambyrå, som i okkupasjonsårene var delt i en tysk-kontrollert hovedredaksjon i Oslo og et ”fritt” NTB i London. Temaene er alliert krigføring, norske styrker i utlandet, handelsflåten, norsk administrasjon i London og Stockholm, og livet i Norge under krigen, men også NS-styret i Norge og tysk krigføring utenfor Norge.

Privatpersoner

Noen av deltakerne i felttoget i Sør-Norge fotograferte underveis. Mest kjent er Olav Tjønnelands bilder som er blitt spredt i stort antall. Bildene er tatt på strekningen Hvalsmoen –Åndalsnes (PA-1274 og PA-1308).