Tyske organer

Lebensbornhjemmet Hurdal Verk

Barnevogner utenfor Lebensbornhjemmet Hurdal Verk. Fotograf ukjent. RA, RAFA-2182 Abteilung Lebensborn U 108_58

Fotografier av krigsbarn og tyske føde- og barnehjem for barn av norske mødre og tyske militære finnes i arkivet etter Abteilung Lebensborn (NRA, RAFA-2182).

Den tyske administrasjonen i Norge med reichskommissar Josef Terboven i spissen, har etterlatt seg et stort bildemateriale i Reichskommissariat Bildarchiv (NRA, RAFA-3309). Dette omfatter langt mer enn det som foregikk her i landet. Informasjons- og propagandavirksomheten ble ansett som svært viktig.

I arkivet etter Statspolitiet er det åstedsfotografier etter sabotasjeaksjoner. Illegal virksomhet i Norge ellers er det lite fotomateriale fra, men noen situasjoner ble rekonstruert for fotografering i maidagene 1945.

Kartotekkort fra Møllergata 19

Kartotekkort fra Møllergt. 19 i Oslo, som under krigen var tysk, politisk fengsel for motstandere av NS-styret. Fotograf ukjent. RA, RAFA-5969 Tyske fengsler og fangeleire

I fangekartotek og på identitetskort finnes portretter i form av passbilder. Både statsarkivene og Riksarkivet har slikt materiale. I Sosialdepartementets arkiv etter bokverket Våre falne (NRA, S-1708) er det bevart spesielle identitetskort for jøder.

Nasjonal Samling

Dokumentasjon av Vidkun Quislings regjering og NS-myndighetenes aktiviteter finnes både i NTBs krigsarkiv og i Reichs-kommissariat Bildarchiv, men først og fremst i NS-arkivene. Nasjonal Samling (NS) (1933-1945) har etterlatt seg en stor fotosamling (NRA, PA-0781) som omfatter de fleste nivåer og grener av organisasjonen. Her er aktiviteter og begivenheter i regi av NS dokumentert. Det er også fotomateriale i privatarkiver etter fremtredende NS-medlemmer.