Fotografier er tatt i en hensikt og i en sammenheng og gir ikke nøytral informasjon. Jo mer vi vet om hvordan og hvorfor de ble til, dess mer forteller de. Mange fotografier gir opplysninger om andre forhold enn opprinnelig tilsiktet. Bilder som har mistet sin aktualitet, kan få ny verdi som historisk kilde. Fotografier brukes gjerne til illustrasjon, og hele informasjonsinnholdet blir ofte ikke utnyttet.

De fleste bildene i Arkivverket er tatt i Norge. Dokumentasjons- og reportasjefoto er godt representert. Det er mange portretter, men få familiebilder. Riksarkivet har et omfattende bildemateriale som gjelder andre verdenskrig.

Motiver: