Flyfotografier er vanskelige å utnytte som kilder dersom det ikke er gode stedsopplysninger til materialet. Kommunenavn er til hjelp, men lokalkunnskap er viktig. I Statens sentralarkiv for luftfoto og fjernmåledata (NRA, S-2371) er ca. 3700 negativer fra 1938-1989 fra hele landet. I arkivet etter Statistisk sentralbyrå, sosioøkonomiske emner (NRA, S- 2231) er det ca. 3000 flyfotografier fra 1949-1972 ordnet kommunevis. Disse bildene har tilknytning til folketellingene 1960 og 1970.

Flyfotomaterialet i forsvarsarkivene er utilgjengelig inntil videre.