Myndighetenes behov for dokumentasjon av naturforhold finnes i arkivene etter Reinbeitekommisjonen av 1913 (NRA, S-1709) og Høyfjellskommisjonen (NRA, S-1546). Hovedoppgaven for Høyfjellskommisjonen (1908-1953) var å fastsette grensene for statsallmenningene.

Dåpsbarn på Voss

Voss. Dåpsbarnet hjem fra kirken 1942. Foto: Gunvor Ingstad Trætteberg. RA, PA-0425 Gunvor I. Trætteberg 718

Kulturhistorisk registrering er representert i arkivet etter Gunvor I. Trætteberg (NRA, PA-0425). Hun var folkedraktforsker og fotograferte gamle klesplagg i privat eie i Hordaland. Seterhus fra hele landet ble fotografert av Instituttet for sammenlignende kulturforskning (NRA, PA-0424).

I rettslig sammenheng ble ofte det aktuelle åstedet fotografert. Sentrale eksempler er arkivene etter havarikommisjoner og politiarkivene i statsarkivene.