Eksempler fra offentlige arkiver er:

  • Televerket (NRA, S-4820)
  • Havnedirektoratet (NRA, S-1604).

Av private bedriftsarkiver med mange dokumentasjonsfotografier kan nevnes:

  • A/S Sydvaranger (NRA, PA-0383).
  • Kristiansands Mekaniske Verksted (SAKR D/0612)

Viktige foreningsarkiv er:

Mange arkiver inneholder fotografier med steds- og bygningsdokumentasjon. Justisdepartementets arkiv (NRA, S-1040 og S-1043) har for eksempel fotografier av sorenskriverboliger og fengsler. Postkortene i Narvesens arkiv (NRA, PA-1522) er viktig dokumentasjon av steder og jernbanestrekninger i Norge på begynnelsen av 1900-tallet.