Formater

Motivtypen omfatter alt fra store, innrammete bilder til passbilder. Det er langt flere portretter av menn enn av kvinner.

Et svært vanlig format i perioden ca. 1860-1920 er visittkortfotografiet. Slike fotografier ble laget i flere eksemplar og ble ofte utvekslet innen familien og mellom venner. Fotografen reklamerte på baksiden og under bildet. Ofte mangler opplysninger om den avbildete.

Portretter i arkivene

Sogneprest Andreas Laurits Petersen

Sogneprest Andreas Laurits Petersen, Biri, (1829-1887). Foto: Josephine Grundseth, Lillehammer. RA, EA-4060 Fotografisamlingen J 915

Politi- og fengselsarkivene i statsarkivene og i Riksarkivet inneholder mange visittkortfotografier og passbilder. Se for eksempel Botsfengslets arkiv (NRA, S-1539). Dette gjelder også myndighetenes registre over pass- og førerkortinnehavere. I disse sammenhengene foreligger det opplysninger om personenes identitet. Avfotograferte portrettmalerier og visittkortfotografier av over 1000 prester med navneregister finnes i Fotografisamlingen (NRA, EA-4060) i Riksarkivet.

Portretter finnes også blant pressebilder.

Gruppebilder er bevart nokså tilfeldig og spredt. Statsarkivet i Kongsberg har noen klassebilder fra Statens skogskole Kongsberg (SAKO, A-704).