Grunnlovsjubileet i 2014

Til 200-årsjubileet for Grunnloven bidrar Arkivverket både med arrangementer i det offisielle jubileumsprogrammet og med flere andre aktiviteter. På disse sidene finner du blant annet viktige dokumenter av betydning for jubileet. Sentrale kilder er digitalisert og transkribert. Du kan også lese om hverdagslivet i 1814.


På vei mot 1814 – Christian Frederik som norsk stattholder

I de åtte månedene fra slutten av mai 1813 til slutten av januar 1814 var Christian Frederik, tronfølgeren i Danmark-Norge, norsk stattholder og kommanderende general. Erfaringene fra disse månedene var avgjørende for at han valgte Norge da nyheten om freden i Kiel 14. januar 1814 nådde ham.


Sjølvstendereising og nasjonale val

14. januar 1814 avsto Frederik 6. Noreg til kongen av Sverige ved Kielfreden. Men Noregs statthaldar, arveprins Christian Frederik, samla 16. februar framståande norske menn til ei rådslaging om framtida til landet, det såkalla Notabelmøtet på Eidsvoll. Resultat: sjølvstendereising og val. 
 


Fullmaktene fra valgene til riksforsamlingen

Til den grunnlovgivende forsamlingen på Eidsvoll i 1814 skulle representantene ha med seg dokumentasjon på at de hadde avlagt ed til Norges selvstendighet, og at de var valgt på riktig måte. Et eget dokument ble utferdiget fra hvert eneste valg landet rundt, og disse dokumentene kalles fullmakter eller ”adresser”.


 

1814 - våre første nasjonale valg

I 1814 hadde man ikke lang tid til å forberede et valg. En akutt situasjonen hadde oppstått, en krise som skapte angst og uro, men også muligheter.


Nord-Norge i 1814 - avskåret fra Eidsvoll

I 1814 gjorde de lange avstandene at Nord-Norge ikke ble representert på Eidsvoll. Valg ble holdt, men alt skjedde for sent til at noen fra nord kunne være med i Riksforsamlingen.


1814 - offisielt og i kulissene

Utstillingen 1814 – offisielt og i kulissene er en fortelling om både det opphøyde og det dagligdagse i det begivenhetsrike året 1814. Vi viser unike dokumenter og gjenstander, hvorav mange aldri har vært utstilt før.


Konstitusjonskomiteens første grunnlovsutkast i 1814

Riksforsamlingen på Eidsvoll nedsatte den 12. april 1814 en konstitusjonskomité, som skulle utarbeide et forslag til grunnlov for hele riksforsamlingen. Komiteen arbeidet frem til den 26. april. Mot slutten brukte medlemmene tiden til å renskrive etter diktat det alle var blitt enige om så langt. Avskriftene finnes bare i to kjente eksemplarer. Peter Motzfeldts, som er i Riksarkivets eie, er den mest komplette.


Hverdagen i 1814

Hva skjedde i 1814 utenom de store og kjente begivenhetene? Her kan du lese historier og dokumenter fra dagligliv og hverdag i Norge for 200 år siden.


Novembergrunnlova 200 år

Ei revidert utgåve av grunnlova frå 17. mai 1814 vart underteikna 4. november 1814. Men kvifor fekk me denne nye grunnlova? For å skjønna dette må me sjå på kva som skjedde i kjølvatnet av Napoleonskrigane.


 

Paktaropprøret i 1815

Våren 1815 protesterte paktarane frå området kring Bergen. Dei var leie av kortvarige kontraktar og usikre livstilhøve. Samstundes opplevde dei at odelsbønder og leiglendingane fekk stemmerett i 1814 medan paktarane framleis stod utan. Les meir om paktaropprøret og kven dei var.


Eidsvollsmennenes etterkommere

Riksarkivaren og DIS-Norge har gått sammen om et prosjekt for å samle og tilgjengeliggjøre slektsopplysninger om de 112 representantene til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 og deres etterkommere. Du kan bidra hvis du har opplysninger!