Integritetsakten 1907

En integritetstraktat er en garantiavtale der én eller flere stater lover å yte hjelp, eventuelt med væpnet makt, for å sikre et lands integritet. Etter at Norge ble egen stat i 1905, ble det undertegnet en integritetstraktat mellom Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland.

Det reisende folket

Etterkommere etter reisende eller omstreifende personer vil ofte ha problemer med å finne opplysninger om sine forfedre. Fordi de reiste mye rundt vil de kirkelige handlingene – som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse – kunne finnes i forskjellige kirkebøker over det ganske land. Flere meldte seg også ut av Statskirken og giftet seg borgerlig.

Norges første politikvinne

Den første politikvinnen i Norge ble ansatt ved Kristiansand politikammer 1. juli 1910. Hun tiltrådte 15. september samme år. Snart ble den dyktige kvinnen utsatt for graverende ubehageligheter fra en kollega.

Norges første kvinnelige professor

Månedens dokument for mars 2011 er Kristine Bonnevies doktoravhandling ”Undersøgelser over kimcellerne hos Enteroxenos østergreni” fra 1906. Bonnevie ble professor i zoologi i 1912, og var Norges første kvinnelige professor.

Nansen i folketellingen i 1910

Dokumentet er en husliste fra folketellingen 1. desember 1910. Den viser beboerne på Polhøgda ved Lysaker, Fridtjof Nansen og hans fem barn samt en tjenerstab på fire.

Boliginspektør Nanna Broch 

“Vi gir oss ikke før alle kjellere er stengt, og alle bakgårder er jevnet med jorden, før alle gamle råtne rønner, og alle små, elendige bordhytter er revet, før alle barn vokser op i gode hjem.”

Les flere:

Forfattaren Alexander L. Kielland døydde 6. april 1906

Alexander Kielland - ikkje bare Henrik Ibsen.... Ibsen og Kielland, to av dei "fire store" forfattarane våre, døydde i 1906. Amtmann Alexander L. Kielland døydde på Bergen Kommunale Sygehus natt til 6. april dette året.

Forslag til ulike traseer for Sognsvannsbanen

1898 ble Holmenkollbanen åpnet som Norges og Skandinavias første elektriske forstadsbane. I løpet av de neste tiårene ble det arbeidet for å etablere et moderne kollektivnett for Oslo og nabokommunene.

Åpningen av Norges tekniske høyskole 15. september 1910

Dette dokumentet er et brev fra festkomiteen for åpningen av Norges tekniske høyskole i Trondheim den 15. september 1910 til Kirke- og undervisningsdepartementet.

Ørjetun kursted

Ørjetun kursted i Østfold ble stiftet i 1910 av Den norske lægeforening og overtatt av staten i 1920.

Sydpolekspedisjonens forberedelser

Sydpolekspedisjonens forberedelser i Norge 1910 skjedde i Kristiansand, og det var fra Kristiansand "Fram" la ut med kurs mot Sydpolen!

En unnskyldning fra Amundsen

I desember 2011 markerte vi hundreårsdagen for erobringen av Sydpolen. Men Roald Amundsen hadde ført alle bak lyset. Han hadde sagt han skulle mot nord, men dro mot syd. Derfor hadde han behov for å forklare seg.

Nansen-passet

Eksempel på et Nansen-pass, utstedt for å hjelpe statsløse etter første verdenskrig.

Norske kvinner dokumenterer folkemord 

Det som ettertiden har kalt det første folkemordet i det 20. århundre fant sted i Armenia for 90 år siden. Norske hjelpearbeidere i området befant seg midt i begivenhetene.Riksarkivet oppbevarer arkivet etter organisasjonen Kvinnelige Misjonsarbeidere. Denne nettutstillingen er i hovedsak basert på dette arkivet og i stor grad på fotosamlingen. 

Laboratorieprotokoller fra Tiedemann

Karva Blad inneholdt både appelsin og lyng, mens Tiedemans Blanding hadde syrin og furu i sin oppskrift. I spinneriet ble tobakken dyppet i ulike sauser; Tiedemanns Tobaksfabriks laboratorieregnskap viser hva som gikk med av råvarer til de ulike tobakkstypene og sausene. Laboratorieprotokollene fra 1920-årene lukter fortsatt av disse tobakksblandingene – nesten 100 år senere!

Folks bademuligheter i 1927

Etter oppdagelsen av bakterier på slutten av 1800-tallet ble leger og helsevesen kjent med betydningen av god hygiene. Renslighet var viktig for å unngå mange farlige sykdommer.

Sørlandsbanens åpning til Kragerø i 1927

Den 1. desember 1927 ble Sørlandsbanen fra Nordagutu til Kragerø høytidelig åpnet. Det kongelige ekstratoget hadde avgang fra Oslo V. kl. 08.00, med rutemessig ankomst Kragerø kl. 16.35.

Det kommer alltid en buss

Ingeniør Martin O. Schøiens Bilcentraler A/S 1921-2007. Siden første verdenskrig har folk rundt hovedstaden kunnet stole på bussen som transportmiddel til og fra Oslo.

Adolf Hitler på visitt i Sognefjorden

Adolf Hitler var på besøk i Sognefjorden i 1934. Det er lite kildemateriale som dokumenterer besøket, men det er likevel en visitt som kan ha hatt store konsekvenser for strategier og valg.

Les flere:

Apropos finanskrisen

Her er en historie om en stor tragedie som rammet et lite lokalsamfunn forrige gang det var finanskrise. Les historien om Flora spareforening i Selbu som mistet nesten alt i bankkrisen 1924.

Ekstremvær i arkivene

I juli 2007 delte frådende vannmasser Kongsberg by i to, en flom førte til at folk ikke kom seg over elva. Ganske nøyaktig 70 år tidligere skjedde det samme. Vi skal først og fremst se nærmere på kilder som gir informasjon om flommen på Kongsberg i 1927, men samtidig vil vi gjerne vise fram noen smakebiter fra flommene i 1789, 1860 og 1879.

Bilkjøring tidlig på 1900-tallet

I dag er det ingen som reagerer om de møter en bil eller motorsykkel etter veien. Slik var det ikke i våre fylker på begynnelsen av 1900-tallet. Den gang vakte det stor oppsikt når disse støyende monstrene dukket opp langs landeveien. Dyr og folk ble skremt til skogs, og artikkelen i Aftenpostens spesialutgave fra 25. mai 1934 gir en god beskrivelse av hvordan det var.

'Tilladelse til at kjøre Automobil'

Føreropplæringen før og nå kan nok ikke sammenliknes.

Med buss gjennom Lågendalen

Som et av Norges eldste statlige busselskaper, startet Lågendalsrutene i desember 1925 med kjøring i Vestfold og Buskerud. Det hadde i over 40 år hovedkontor i Svarstad og trafikkerte opprinnelig strekningen fra Larvik til Kongsberg.

Kampen mot tuberkulosen

Reisedagboken til reisesøster Dikka Bruu for perioden 1932-34, hentet fra arkivet til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Då Adolf Hitler kom til Brønnøysund

Søndag 12. november 1939, litt før klokka 12 på formiddagen, eit skip nærmar seg Brønnøysund. Det er ”stille, fint siktbart veir”, og måsane skrik frå alle kantar. Særs omkring dette skipet, for det er lasta med fisk frå Barentshavet.

Loftsrydding i Kristiansand 1939

I desember 1939 måtte alle i Kristiansand tømme loftene sine for å redusere brannfaren i tilfelle krig og flyangrep.