Boligforhold på Oslos østkant

Selskabet for Oslo Byes Vel gjennomførte en stor boligundersøkelse på 1940-tallet. Mange private hjem på Oslos østkant ble besøkt. Om lag 100 arkitekter, bygningsingeniører og psykologer var engasjerte i det omfattende arbeidet som ble avsluttet etter frigjøringen.

Kampen mot tuberkulose

Skjermbildefotografering var et viktig våpen i kampen mot tuberkulose og startet i Norge i 1940. Hele befolkningen skulle undersøkes og det ble blant annet benyttet spesialinnredede busser og båter for å nå fram til alle.

Flyplass på Mjøsisen ved Lillehammer

I perioden 1946 til 1950 ble mjøsisen ved Lillehammer benyttet som flyplass. Til tider var aktiviteten stor, med minst en landing og avgang pr. dag.

OL i Cortina 1956 

Alle husker Sophia Loren, men det skjedde da noe mer? Cortina d'Ampezzo var vertsby, og det gikk så dårlig med de norske farger at det måtte en italiensk diva til for å redde stemningen. Sophia Loren dukket opp som overraskende og glamorøs gratulant etter at Hallgeir Brenden vant 15-kilometeren. Bildene av de to gikk verden rundt, og er nok det som har festet seg i de fleste nordmenns minne fra lekene. Sportslig var de norske resultatene magre.

"Sangen om den røde rubin"

”Sangen om den røde rubin” er boka som gjorde at forfatteren Agnar Mykle og forlagsdirektør i Gyldendal forlag, Harald Grieg, ble tiltalt for utgivelse av utuktige skrifter i 1957.

ExxonMobil Norges historiske arkiv

Statsarkivet i Stavanger har et nasjonalt ansvar for å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra norsk petroleumsvirksomhet."Hendene vekk fra Midt-Østen"

USA var ett av de første landene som anerkjente Norge som egen stat i 1905, og har siden hatt diplomatiske forbindelser med Norge. Den amerikanske ambassade i Oslo har vært et yndet sted for protestaksjoner. Bygningen i Drammensveien, som er tegnet av den finsk-amerikanske arkitekten Eero Saarinen, sto ferdig i 1959.

Alta-saken

Alta-saken er av de mest kjente miljøsakene i Norge. Det ble den saken hvor den samiske befolkningen sine rettigheter i Norge ble satt på dagsorden.

Muntlige kilder til studie av endringer i norsk politisk kultur

Intervjuer med medlemmer av de norske regjeringene i perioden 1977-1986, gjennomført av Forum for Samtidshistorie.

Barnetegninger fra Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) het opprinnelig Østlandske Kredsforening for Naturfredning i Norge, og ble stiftet 9. april 1914 - som den første naturvernforening i Norge. Da NOA i 1989 markerte sitt 75-års jubileum, uttrykte barn og unge gjennom tegninger sin naturglede og frykt for at naturen skulle bli ødelagt.

Markering av kong Olavs død

Da kong Olav 5. døde 17. januar 1991, ble Slottsplassen raskt dekket av blomster, barnetegninger og tusener av lys. Alle barnetegningene og hilsenene som lå i snøen oppbevares nå i Riksarkivet.

Minnemateriale etter terroraksjonene 22. juli 2011

Til sammen ble 77 mennesker drept og mer enn 150 skadet ved angrepene på Norge 22. juli 2011. Riksarkivaren tok tidlig initiativ til at minnene som ble lagt ned ved kirker, minnesmerker og andre offentlige steder skulle bevares for ettertiden. På denne måten fikk man tatt vare på vanlige folks spontane utrykk over hendelsene.