Godkjennelsen av det norske flagget

I 1821 ga Karl Johan sin sanksjon til et stortingsvedtak om et norsk handelsflagg. I moderne tid har alle nasjoner fått sitt eget flagg. De er blitt nasjonenes fremste kjennetegn.

Kongsberg våpenfabrikks arkiv

Kongsberg Våpenfabrikk ble opprettet i 1814. Fabrikken var Norges eneste våpenfabrikk og trolig landets eldste mekaniske bedrift.

Vår Wergeland - patriot, bråkmaker og menneskevenn 

Nettutstilling som viser et utvalg av dokumenter vist i utstillingen "Vår Wergeland - patriot, bråkmaker og menneskevenn" i forbindelse med 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel. Wergeland var Riksarkivets første riksarkivar og har satt mange spor etter seg i Riksarkivet.

Emigrantprotokoller fra Oslo

Emigrantprotokollene for Oslo 1866-1966 er en sentral og enestående dokumentasjon på norsk utvandringshistorie og et forbindelsesledd mellom Norge og Nord-Amerika.

Telemarkskanalenes arkiv

Telemarkskanalenes arkiv er arkivmaterialet etter Norsjø-Skienskanalen (NSK) som ble opprettet i 1861 og Bandak-Norsjøkanalen (BNK) fra 1892. De to kanalanleggene hadde tidvis felles administrasjon og arkivdanning, og det er dels felles og dels separate arkivserier for de to virksomhetene. I ettertid er materialet holdt samlet under navnet Telemarkskanalenes arkiv.

Lepraarkiva i Bergen

Lepraarkiva i Bergen har vore på UNESCO si liste Memory of the World sida 2001. Statsarkivet i Bergen laga ei nettstad same år med katalogar, dokument, bilete og forskingsmateriale som gjeld desse arkiva. I 2012 vart ei lokal Unesco-liste for Noreg danna: Noregs dokumentarv. Her kom også lepraarkiva med.

Les flere:

Død manns kiste

I desember 1816 ble det på Ørlandet funnet en kiste med klær, bøker og brev som hadde drevet i land fra et forlist engelsk skip - The Mercator. Brevene gir et glimt av hverdagslivet i England etter Napoleonskrigen.

Statens håndverk- og kunstindustriskole

Den nåværende Statens håndverk- og kunstindustriskole ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1818 som en midlertidig "Elementair-Tegneskole. Fra 1821 ble den fast statsinstitusjon, og fikk navnet Den kongelige norske tegne- og kunstskole i Christiania.

Emigrasjon til USA

Over åtte hundre tusen nordmenn krysset Atlanterhavet i perioden 1825-1939. Selv om en stor prosentdel dro hjem igjen, satte denne utvandringen spor i Norge - for ikke å snakke om de avtrykk nordmenn har etterlatt seg i USA. I nettutstillingen kan du lese om hvorfor de valgte å emigrere, hva som skjedde da de kom til det nye, ukjente kontinentet, og ikke minst om de farefulle seilasene.

Kampen for religionsfridom etter 1814

Ein petisjon frå januar 1845 skrevet av engelske kvekarar til støtte for trusfellar i Noreg.

Søknad om fast stilling som skarpretter

På 16- 17- og tidlig 1800-tall var det mange bødler i landet. Etter hvert som det ble færre kroppslige straffer fikk de mindre å gjøre. Fra slutten av 1840-tallet var det bare en skarpretter igjen som betjente hele riket. Han var ansatt av staten og het Samson Isberg.

Unikt filatelistisk materiale i Riksarkivet

I løpet av en del år har Riksarkivaren bygd opp en samling med filatelistisk materiale som er tatt ut av arkiver de tidligere har ligget i, både i statsarkivene og i Riksarkivet. Her vil vi presentere samtlige 37 unike filatelistiske objekter som finnes i samlingen. Dette er materiale fra perioden 1847-1860.

Kautokeino-opprøret 1852

Statsarkivet i Tromsø og Samisk arkiv ønsker med denne utstillingen å synliggjøre kildene til Kautokeino-opprøret 8. november 1852.

Stortingsbygg med tårn og spir 

Dokumenter fra debatten om nytt stortingsbygg på 1800-tallet. Arkitektene Schirmer og von Hanno vant en arkitektkonkurranse med sitt forslag fra 1857, men ble likevel bare ett av mange forslag som ikke ble nyttet. Om bygget var blitt reist ut fra dét utkastet, hadde vi altså fått et storting med både tårn og spir. Nettutstillingen viser et stort utvalg av forslag både til utforming og plassering.

Bergensskolen - et meteorologisk fenomen

En kort innføring i den første "Bergensbølgen" og dens hovedpersoner: Vilhelm og Jack Bjerknes.

Verobservasjonar i gamle dagar

Det vitskapelege grunnlaget for dagens vêrvarsel vart utvikla av den såkalla Bergensskolen i byrjinga av 1900-talet, sjølv om den meteorologisk historia er mykje eldre. Norsk Meteorologisk Instituttet vart oppretta i Kristiania (Oslo) i 1866.

Opphavet til dagens helseinstitusjonar i Rogaland

Kyrkja organiserte det første offentlege helsestellet. Klostera fungerte ofte som sjukestover. I Stavanger var det biskop Torgils som bygde det første hospitalet etter kongebrev i 1272. Stavanger Hospital var det einaste sjukehuset for folk i byen fram til 1840-åra. I praksis var det ein oppbevaringsplass for alvorleg sjuke.

Landskapstegning av Henrik Ibsen

Årene rundt 1860 var svært vanskelige for Henrik Ibsen. Han hadde flyttet til Christiania etter noen år som kunstnerisk direktør for Det Norske Theater i Bergen og var på randen av økonomisk ruin da han i mai 1862 ble tildelt et stipend på 110 spesidaler fra Universitetet for å samle folkeminner.

Biblioteket i Vikøy

Søknad fra 1860 om støtte til et almuebibliotek i Vikøy i Hardanger.

Foreningsliv

Det er materiale fra mange ulike foreninger i arkivene som forteller oss om medlemmenes felles interessegrunnlag, hva foreningene stod for og hvordan de arbeidet.

Venstres stiftelsesprotokoll 1884-1909

Venstre var det første politiske partiet som ble dannet i Norge. Partidannelsen var en forutsetning for partisystemet, som igjen var grunnlaget for det politiske systemskiftet hvor regjeringen ble trukket inn i det parlamentariske system.

Seljord dyrsku

Dyrsku’n blir arrangert andre helga i september kvart år, på Dyrskuplassen i Seljord i Telemark. Den har røter i fesjået i Kviteseid frå 1856.

En trønder i den amerikanske borgerkrigen

Nordmenn var med i den amerikanske borgerkrigen for 150 år siden. Les brevet fra en ung trønder som deltok i krigen og aldri kom hjem igjen.

Sjømannsmisjonen – ein møteplass i utlandet

Sjømannsmisjonen har vore ein viktig møteplass for nordmenn i utlandet i snart 150 år. For mange norske sjømenn i utanriksfart var sjømannskyrkjene kjend som ”eit lite stykke Noreg”.

Freia sjokolade

A/S Freia var tidlig ute med reklame og merkevarebygging. Logo og emballasje var også viktig i markedsføringen. Forsiktig, tradisjonstro utvikling av gamle suksesser gikk parallelt med nyskaping og produktutvikling i takt med nye trender.

Unionsoppløsningen

7. juni 1905 fattet et enstemmig Storting beslutning om å oppløse unionen med Sverige, og det ble i vedtaket slått fast at "kongen har opphørt å fungere som norsk konge". Begrunnelsen var at den svensk-norske kongen skulle ha vist seg ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter konstitusjonen.

Les flere:

Min historie - Gulbrand Eriksen Mørstad og løvene

Visste du at det var en rovmorder som hugget ut løvene foran Stortinget?  Her er hans historie.

Richard With - direktøren og dampskipselskapet

Presentasjon av utvalgte dokumenter fra arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) som knytter seg til rederiets første direktør, Richard With, og til dampskipet som ble oppkalt etter ham.

En telefonistinne i Drammen

Vi ser nærmere på yrkeslivet til Asta Anderson, som var telefonistinne rundt forrige århundreskifte.

En hyllest til Hans Majestæt Samfundsgrisen

Dette dokumentet er en festmarsj tilegnet Hans Majestet Grisen, Studentersamfundets høye beskytter. Marsjen er komponert til Studentersamfundets grisefest i 1882 av den unge jusstudenten og komponisten Per Lasson.

Kajsa Svendsdotter - svensk innvandrer med norsk hjerte

Kajsa kom til Norge i 1882 fra Håbol i Sverige. Hun giftet seg to ganger i Norge og fikk ti barn. Hennes liv var dramatisk, men ikke uvanlig. Kajsa var en av de svenske innvandrerne som var begeistret for unionsoppløsningen i 1905.

Fotograf R. P. Thu

Av dei mange eldre Rogalands-fotografane har utan tvil Rasmus Pederson Thu den mest allsidige produksjonen. Han var reisefotograf, friluftsfotograf og atelierfotograf.

Nansen hos inuittene

Et foto av deltakerne i Fridtof Nansens første polarekspedisjon i 1888-89.

Narvesenkioskene

Da Bertrand Narvesen startet sitt kioskkompani i 1894, var det kioskdrift langs toglinjene som var målet, og det var de reisendes behov for lesestoff som var forretningsideen. I begynnelsen overtok han enkelte små kioskbygninger som allerede eksisterte, men ganske raskt begynte han å bygge egne kiosker.

Norges samemisjon

Arkiver etter: Norsk Finnemisjon 1888-1925, Det norsk-lutherske Finnemisjonsforbundet, Finneforbundet, 1910-1925, Norges Finnemisjonsselskap / Norges Samemisjon 1925.

Svanviken arbeidskoloni

Dokument fra arkivet etter Norsk misjon blant hjemløse (1897-1989), som gjerne ble kalt Omstreifermisjonen.

Amundsens ekspedisjon gjennom Nordvestpassasjen

Roald Amundsen og mannskapet hans var de første som klarte å seile gjennom Nordvestpassasjen 1903-1906.

Lodalsulykkene

Tsunamiar har òg råka Noreg. Det er nok å nemna Loen 1904, Tafjord 1934 og Loen 1936.

Militær mobilisering på Vestlandet i 1905

Etter et rungende norsk ja til unionsoppløsning 13. august 1905, tok forhandlingene mellom Sverige og Norge fatt 31. august.

Grensevakt 1905

Den vanskelige høsten – krigsfrykt. Ved Stortingets enstemmige vedtak 7. juni 1905, hadde unionskongen opphørt å fungere som norsk konge. Fra norsk side var unionen oppløst, fordi kongen ikke kunne skaffe landet en ny regjering.

Harry og Charles

Alt dreier seg om det som skjedde den 18. november. Det var dagen da Stortinget valgte prins Carl av Danmark til norsk konge og prinsen tok imot valget. I vår egen miniserie presenterer vi fem dokumenter