Kart og tegninger er historiske kilder på linje med andre skrevne dokumenter. I tillegg blir de ofte brukt som illustrasjoner.

De fleste kart og tegninger i Arkivverket dokumenterer forskjellige administrative tiltak, for eksempel forsvarsanlegg, veier og havner. Det er viktig å være klar over hvorfor et kart er laget, fordi det bestemmer informasjonen kartet kan gi. Et kart som er laget i forbindelse med flomsikringsarbeid, vil som oftest bare ha med bebyggelse og andre topografiske detaljer nærmest elveløpet. Mange kart viser planer og prosjekter, og du må ofte gå til andre kilder for å finne ut om de ble gjennomført.
Kart og tegninger blir enten lagret for seg, eller de ligger i arkivene sammen med dokumentene de tilhører. Materialet kan være detaljregistrert i egne kataloger . Kart som ikke er tatt ut og lagt i egne kartsamlinger, må du lete etter i de vanlige arkivkatalogene.

Kartusjen på Wilsters kart over flåtehavna ved Flekkerøya

Kartusjen på Wilsters kart over flåtehavna ved Flekkerøya. NRA KBK 36

Allmenne topografiske kart over Norge og forarbeidene til dem finnes ikke i Arkivverket, men i Statens kartverk . Nasjonalbiblioteket har en fullstendig samling trykte kart over Norge.