Fra enkelte bergverk og i arkivene etter myndigheter med ansvar for bergverks-driften er det bevart flere tusen kart og tegninger. Materialet fra Kongsberg sølvverk står i en særstilling. Det omfatter nærmere 3500 kart og tegninger fra perioden ca. 1680-1920. Her finner du oversiktskart over gruveområdene, kart og tegninger over mange av gruvene, stoller og skjerp, tekniske innretninger som kjerrater, pukkverk, heisanordninger og maskin-tegninger. Materialet er mye brukt av dem som er interessert i bergverkshistorie.

Bergverkskart finner du også i privatarkiv 171 Morten Thrane Brünnich. Brünnich var direktør for sølvverket, og han samlet materiale for å skrive om de norske berg-verkenes historie. Han etterlot seg vel 150 kart fra tiden før 1800, mange er kopier av gruvekart fra flere forskjellige bergverk.

Samuels gruve 1716

Samuels gruve 1716. NRA KS II C IIa 2a