Det er lite kart- og tegningsmateriale av havneanlegg og fyr fra tiden før 1814. I 1820 ble det opprettet et felles Kanal-, havne- og fyrdirektorat som senere ble delt i tre. Havnedirektoratet har avlevert to serier med kart over havneanlegg, én i tilknytning til byene og én for havneanlegg utenfor byene. Dessuten finnes spesialserier med tegninger av dokker, brygger, sluser, bruer, fortøy-ningsringer og bøyer, i tillegg spesialkart som innseilingskart, fiskekart og kystkart. Kartmaterialet ca. 1820-1920 er en del av Riksarkivets kart- og tegningssamling, mens yngre kartmateriale utgjør en egen serie i det avleverte arkivet.

Fyrdirektoratet har avlevert i underkant av 2000 tegninger av fyr og fyrlykter, der de eldste er fra slutten av 1700-tallet.

Jomfruland fyr

Jomfruland fyr. NRA Fyr.dir. 286