I 1859 ble det opprettet en egen etat, Utskiftningsvesenet. Mange gårdsbruk hadde teiger (jordstykker) om hverandre slik at det var vanskelig å gjerde inn eller drive jorda. Ved utskiftning skulle brukene få sammenhengende arealer.

Det ble tatt opp kart som viste situasjonen før og etter utskiftningen. Hver teig ble påført et nummer. Hus, veier, steingjerder m.m. ble tatt med i tillegg til gamle og nye eiendomsgrenser. Riksarkivet har i alt ca. 30 000 jordskiftekart fra perioden ca. 1859-1987.

Ønsker du kopi av et jordskiftekart, må du henvende deg til de lokale jordskifterettene som har kopier av kartene fra sitt distrikt.

Jordskiftekart for Aga, Hordaland

Jordskiftekart for Aga, Hordaland. NRA JVK XI-118