Fra tiden før 1814 er det bevart flere tusen kart og tegninger etter militær virksomhet i Norge. Framfor alt er festningene og andre forsvarsanlegg rikt representert, både med oversiktskart, detaljkart og bygnings-tegninger. Men det finnes også kart og tegninger over militærøvelser, militært materiell (telthus, kanoner, uniformer og faner) og angreps- og forsvarsplaner. Fra krigstokt og slagsteder er det bevart lite, men vi har kart som viser beleiringen av Fredriksten festning i 1718 og kampene mot Sverige i 1814.

Ingeniørbrigaden er den militære myndig-heten som har etterlatt seg flest kart og tegninger, ca. 2000 fra tiden 1650 til 1900. Generalstabens arkiv har materiale etter 1814, bl.a. vel 250 kart over ekserserplasser i hele landet.

Fordi festningsbyene ofte ble kartlagt sammen med festningene, kan du finne flere detaljerte bykart, særlig fra 1700-tallet.

Kristiansands befestning

Kristiansands befestning. NRA CH 18