Gjennom nesten hele 1800-tallet administrerte departementene og etatene selv byggevirksomhet og driften av sine eiendommer. Bl.a. inneholder Kirke-departementets arkiv en del tegninger av offentlige bygg som kirker, museer og skoler. Enkelte etater etablerte egne bygningskontorer, f. eks. NSBs arkitekt-kontor og Medisinalvesenets byggekontor.

I 1887 ble det opprettet en stilling som bygningsinspektør. Myndigheten er blitt utvidet og omorganisert flere ganger, og heter nå Statsbygg. Ansvarsområdet er planlegging og oppføring av bygninger i tillegg til forvaltning av statens eiendommer. Statsbygg har ikke avlevert sitt tegnings-arkiv. Bare noen brokker av eldre materiale er i Riksarkivets kart- og tegningssamling, f. eks. konkurranse-tegningene til nytt regjeringsbygg i 1880-åra.

Nytt regjeringsbygg 1880-åra. Vinnerutkastet S. Lenschow

Arkitektkonkurranse for nytt regjeringsbygg 1880-åra. Vinnerutkastet S. Lenschow. NRA SBED 24 1

Nytt regjeringsbygg 1880-åra. Vinnerutkastet S. Lenschow

Arkitektkonkurranse for nytt regjeringsbygg 1880-åra. Vinnerutkastet S. Lenschow. NRA SBED 24 2