Reguleringskart viser hva som er planlagt til boligformål, industri, fellesarealer og lignende innenfor regulerte områder. Bygningsloven 1845 bestemte at kommunale myndigheter skulle sende inn ett eksemplar av alle reguleringskart til Riksarkivet. Denne ordningen stod ved lag til 2002. Nyere reguleringskart blir oppbevart i hver enkelt kommune, i fylkeskommunen og hos fylkesmannen.

Det finnes nesten 50000 reguleringskart i Riksarkivets kart- og tegningssamlingen. De eldste, som er relativt få, gjelder bare byene. Etter andre verdenskrig er det også blitt utarbeidet et stort antall kart for landkommunene.

I arkivet etter Kommunal- og arbeids-departementets distriktsplanavdeling ligger det reguleringskart sammen med saksdokumenter for tidsrommet 1845-1972.

Reguleringskart Trondheim 1846

Reguleringskart Trondheim 1846. NRA reg.1