Kanaldirektøren (senere NVE) hadde ansvaret for vassdragene og kanalene, med særlige oppgaver knyttet til flomsikring og fremkommelighet for tømmerfløting og transportformål. Etter 1900 fikk kraftutbyggingsspørsmål stadig større betydning.

Den eldste delen av kartsamlingen, i underkant av 2000 kart, er avlevert til Riksarkivet og dekker perioden ca. 1820-1910. Kartene viser først og fremst vassdragene med dybdeanvisninger og forbygningsplaner (dvs. planer for flomsikringsarbeid). Disse kartene har sjelden med topografiske detaljer unntatt nærmest elveløpet. Her kan du også finne kart over større ras, f.eks. det store Verdalsraset i 1893, og tegninger av sluseporter, mudderprammer og annet teknisk utstyr. Det finnes også kart over kraftstasjoner og kraftanlegg.

Kartmaterialet etter ca. 1910 er ikke avlevert.

Verdalsraset 1893

Verdalsraset 1893. NRA VaV M58-19