Det er kart og tegninger i arkivene på alle forvaltningsnivåer. I statsarkivene finnes det mye materiale etter de lokale kontorene/distriktene til NSB, veivesenet og Statens kartverk (fylkeskartkontorer). Også i rettsarkiver (byfogd, sorenskriver, jordskifteretter) kan det forekomme kart opptatt i forbindelse med en bestemt rettssak, særlig når det gjelder eiendomssaker. Prestearkiver kan inneholde kart og tegninger over kirker, kirkegårder og prestegårder.

Eksempler på kartmateriale i statsarkivene

I Statsarkivet i Bergen vil man finne både minekart, fiskebåttegninger og værkart. I arkivet etter Distriktskommando Vestlandet (DKV) er det bevart ca. 1000 kart som viser minefelt, først og fremst langs kysten, utlagt av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Tilsvarende kart kan man også finne i arkivene etter de andre distriktskommandoene. I arkivet etter Fiskeridirektoratets båtkontor er det bevart ca. 1100 tegninger av fiskebåter fra ca. 1920-1980. Værvarslinga pår Vestlandet har avlevert en mengde værkart fra 1904 og framover.

Statsarkivet i Stavanger har over 1000 sjøkart avlevert fra Norges sjøkartverk. Dette statsarkivet har også kart produsert i forbindelse med oljeutvinningen på norsk kontinentalsokkel.

Ved Statsarkivet i Trondheim er det nesten 300 kart fra Trondheim fra ca. 1680-1950. Klenodiet er den originale kobberplaten til Maschius’ kobberstikk av Trondheim i 1674.

Maschius stikk fra 1674

Maschius stikk fra 1674

Statsarkivet i Hamar har en samling med nesten 300 kart fra begynnelsen av 1800-tallet, tegnet av amtskonduktør Hans Lemmich Juell.

Statsarkivet i Tromsø har flere tusen kart og tegninger etter gruvedriften på Svalbard, bl.a. i arkivet til Store Norske Spitsbergen Kullkompani. I Pasvik-kommisjonens arkiv (1919) finnes en rekke kart som viser fiskerettigheter i grenseområdene mot Russland.