Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 14.12.2016 sendt forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg ut på høring. Vi beholder innholdet på denne siden inntil høringsfristen er ute, og det er kommet nye bestemmelser. I perioden frem til høringsfristens utløp vil vi ikke behandle saker om kommunevåpen på den måten vi har gjort tidligere. 

14.12 lanserte vi , med beskrivelse og kort begrunnelse for alle våpen, til selvhjelp for kommunene fremover. Se også .Gammel tekst:

Når nye offentlige våpen skal godkjennes, spiller riksarkivene en sentral rolle i flere land. Slik er det i Norge også. Det kommer av at reglene om heraldikk er historisk forankret, og at heraldiske tegninger og andre dokumenter av betydning er å finne i arkivene. Det norske riksarkivet er sakkyndig organ for kommunene og for Kommunal- og regionaldepartementet i forbindelse med våpen for kommuner og fylkeskommuner.

På disse temasidene får du en fullstendig oversikt over de norske kommunevåpnene, og vi forklarer reglene som gjelder for våpnene. Vi gir også noen opplysninger om andre typer våpen. Les mer om:

Flere norske konger på 1200-tallet brukte løven som sitt våpenmerke. På dette seglet til Magnus Lagabøte fra 1265 er løven på skjoldet så vidt synlig. (Riksarkivet, diplomsamlingen AM 1,4; tegning av Hakon Thorsen i Riksarkivets samling av segltegninger.)

Flere norske konger på 1200-tallet brukte løven som sitt våpenmerke. På dette seglet til Magnus Lagabøte fra 1265 er løven på skjoldet så vidt synlig. (Riksarkivet, diplomsamlingen AM 1,4; tegning av Hakon Thorsen i Riksarkivets samling av segltegninger.)