Hjemmelsbrev

Pergamentbrevet på bildet, der handelen er skriftfestet, ble utstedt og beseglet av de to vitnene til salget og medbeseglet av Aslak. Det er et hjemmelsbrev av typen vitnebrev – i dette tilfellet både om salg og gave. Brevet dokumenterer Sjelealterets eiendomsrett til jorda.

Hjemmelsbrev

Hjemmelsbrev 1414. NRA AM fasc. 86 nr. 2.

 

Vitnebrevet er en særnorsk form for hjemmelsbrev. Andre hjemmelsbrev kan være utstedt som kjøpebrev/ salgsbrev, pantebrev, makeskiftebrev, kontrakter, og testamenter og andre gavebrev. Kvitteringsbrev for betaling av bot eller erstatning kunne fungere som hjemmelsbrev når de dokumenterte at det ble betalt med jordeiendom.

Kom jorda på nye hender, ble det utstedt nytt hjemmelsbrev. Da de eldre brevene normalt ”fulgte” jorda, ble de gjerne festet til det nye brevet med seglremmene. Det finnes eksempler på hele knipper av brev som er sammenheftet på denne måten.