Kilder

Spørsmålene om bl.a. kristningen av Norge, kulturimpulser utenfra og etableringen av skriftkultur (bokkultur) har man forsøkt å besvare gjennom å bruke sagaberetninger, de eldste norske lovene, gravskikker og steinkors.

Fragmenter

Dessuten er det omfangsrike fragmentmaterialet en særs viktig kilde. Fragmentene gir også kunnskap om gudstjeneste, liturgi og kirkemusikk for hele middelalderen.

Illustrasjonen viser et blad av et missale – en messebok som inneholder komplett tekst til den katolske messen. Boka er skrevet i England rundt år 1000 eller litt før. Skriften er karolingisk minuskel – skriftformen som ligger til grunn for moderne skrift. Sangteksten er skrevet med mindre bokstaver enn leseteksten. Til støtte for sangen er det skrevet notetegn, kalt neumer, over sangteksten.

I likhet med et stort antall liturgiske bokfragmenter fra tiden rundt kristningen peker fragmentet mot kulturkontakt med de britiske øyer. Det er uvisst om disse eldste bøkene kom til Norge med biskopene som kristningskongene Olav Tryggvason og Olav den hellige brakte med seg tidlig på 1000-tallet. Eller er de importert senere til bruk i norske kirker?

Fragment av missale

Fragment av missale. NRA lat. fragmenter nr. 208, 2.