• Kvinner og menn ansatt ved ekspedisjonskontoret til Statens provianteringskommisjon, ca. 1914-1920. Foto: O. R. Nielsen. Arkivref.: S-1646_3b_3

    Kvinner og menn ansatt ved ekspedisjonskontoret til Statens provianteringskommisjon, ca. 1914-1920. Foto: O. R. Nielsen. Arkivref.: S-1646_3b_3

    Hvordan foregikk kampen for stemmeretten?
  • Hvem var de første kvinnelige politikerne?
  • Hvordan var de politiske forholdene i Norge tidlig på 1900-tallet?

I samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt har Arkivverket tatt initiativ til å presentere de hundre første kvinnelige kommunestyrerepresentantene på Lokalhistoriewiki. Målet er å skaffe så mye interessant informasjon som mulig om en gruppe kvinner som virkelig var pionerer i politisk deltakelse landet rundt. De første kvinnene i norske kommunestyrer ble valgt i 1901, hele 12 år før innføringen av allmenn stemmerett.

Materiale i arkivene dokumenterer kvinners kamp for politisk deltakelse. Sommeren 1905 skrev over 300.000 kvinner under på lister med støtte til oppløsningen av unionen med Sverige. De fleste listene ble sendt til Stortinget og er digitalisert der, noen av underskriftslistene ble sendt til Justisdepartementet og finnes i Digitalarkivet.