• Kvinner og menn ansatt ved ekspedisjonskontoret til Statens provianteringskommisjon, ca. 1914-1920. Foto: O. R. Nielsen. Arkivref.: S-1646_3b_3

    Kvinner og menn ansatt ved ekspedisjonskontoret til Statens provianteringskommisjon, ca. 1914-1920. Foto: O. R. Nielsen. Arkivref.: S-1646_3b_3

    Hvordan foregikk kampen for stemmeretten?
  • Hvem var de første kvinnelige politikerne?
  • Hvordan var de politiske forholdene i Norge tidlig på 1900-tallet?

Arkivverket skal rette søkelyset mot stemmerett på flere måter i jubileumsåret 2013. Det vil skje både ved Riksarkivet og ved de ulike statsarkivene rundt omkring i landet, blant annet i form av utstillinger og andre arrangementer. Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo har laget utstillingen På like fot med våre brødre?, som står åpen i Skattkammeret i Riksarkivbygningen fra 5. mars til 5. november 2013.

I samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt har Arkivverket tatt initiativ til å presentere de hundre første kvinnelige kommunestyrerepresentantene på Lokalhistoriewiki. Målet er å skaffe så mye interessant informasjon som mulig om en gruppe kvinner som virkelig var pionerer i politisk deltakelse landet rundt. De første kvinnene i norske kommunestyrer ble valgt i 1901, hele 12 år før innføringen av allmenn stemmerett.

Ansatte ved statsarkivene har tatt for seg kvinnene i sine distrikt, noen steder med fyldig informasjon fra egne arkiver, andre steder med god hjelp fra andre. Oversikten ligger ute på Lokalhistoriewiki. I beste wikiånd kan alle historieinteresserte bidra til å fylle ut informasjonen om de hundre første kvinnene i norske kommunestyrer.

I løpet av jubileumsåret vil vi også sette fokus på andre fremtredende kvinner i ulike deler av landet.

Materiale i arkivene dokumenterer kvinners kamp for politisk deltakelse. Sommeren 1905 skrev over 300.000 kvinner under på lister med støtte til oppløsningen av unionen med Sverige. De fleste listene ble sendt til Stortinget og er digitalisert der, noen av underskriftslistene ble sendt til Justisdepartementet og finnes i Digitalarkivet.

Utover i året legger vi ut mer stoff. Følg med!