HISTFORM – Norsk standard for registrering av utveksling av nominative folketellingsdata for årene 1865-1910 er laget som et samarbeid mellom Arkivverket, Universitetet i Oslo og Bergen, Registreringssentralen for historiske data (RHD), Teleslekt og Dovre Data Arkiv/GDS Oppland.  Standarden gjelder for alle tellinger med personnavn fra 1865 til 1910 og tar for seg hvordan en skal registrere informasjonen i folketellingene og hvordan feltoppsettet skal være.

Til tross for at standarden gjelder for tellingene 1865-1910, kan mye av de generelle instruksene for registrering benyttes på andre tellinger eller manntall og også på andre personrelaterte kilder.

Merk at HISTFORM er kun en instruks for registrering og ikke et verktøy. For å taste informasjonen, må du benytte applikasjoner som egner seg. Velg ett du er komfortabel med så lenge det tillater at du strukturerer informasjonen. Digitalarkivet kan ta imot det meste av filformater, men vi foretrekker tabulator-/kommaseparert tekstfiler med feltnavn på første rad.

Se i menyen til venstre hvilke registreringsdugnader vi har på gang for folketellinger. Du finner oversikt over hva som er ledig for transkribering hvis du klikker deg inn på kampanjene. Ta kontakt med oss før du går i gang: digitalarkivet@arkivverket.no