Statsarkivet har ikkje alle årgangane for adressebøkene. Bergen offentlige bibliotek og Bergen Byarkiv vil ha nokre årgangar dei óg.

Statsarkivet i Bergen har adressebøker for Hordaland for åra: ... og for Bergen for åra: 1884,1888,1891,1895,1900,1903,1904,1908-09, 1910-11,1915,1920,1922,1927-28,1932-33,1936-37,1939-40,1958,1963-64,1965-66,1970-71, 1975,1979-80,1981,1983,1988 og 1989.

Bergen offentlige bibliotek har adressebøker for Hordaland for åra: 1922, 1924, 1926, 1928, 1934, 1936, 1942, 1947, 1949, 1953/54-1959/60, 1962/63, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1986, 1987. Og for Bergen for åra: 1920, 1922, 1924/25, 1927/28, 1932/33, 1936/37, 1939/40, 1958, 1963/64-1967/68, 1970/71, 1975 I-II, 1979/80, Årg. 97(1981), Årg. 98(1983). 

Bergen Byarkiv har adressebøker for Bergen for åra: 1900, 1901, 1902, 1924-25, 1927-28, 1932-33, 1936-37, 1939-40, 1950, 1963-64, 1970-71, 1975, 1976-77, 1979-80, 1981 og 1983.