Riksarkivets diplomsamling omfatter en rekke samlinger og arkiver. De inneholder i hovedsak enkeltstående dokumenter. Så godt som alle middelalderkilder i Riksarkivet inngår i Diplomsamlingen.

Riksarkivet har skannet perioden 1570-1670 fra serien RA-diplom papir. Tidsavgrensingen er valgt fordi de fleste diplomene som er eldre enn 1570, er trykt i Diplomatarium Norvegicum. Serien går fram til og med 1670. Yngre materiale av samme karakter finnes i arkivet Localia. I tillegg er serien Diplomer fra prestearkiver skannet. Seriene er valgt ut fordi diplomer som skrevet på papir, er de enkleste å håndtere i forbindelse med skanning. Diplomer som er skrevet på pergament, er for eksempel stivere og skjørere.

Sammen med diplomene har vi skannet regester, som gir et kort sammendrag av diplomenes innhold. For perioden 1572-1581 har Seksjon for eldre arkiver også maskinskrevet regestene for alle utrykte diplomer i Riksarkivet og utarbeidet steds- og personregister. Registrene vil dessverre ikke bli kronologisk utvidet, men de er svært nyttige for tidsrommet de dekker.

Det er også skanna mindre deler av andre serier.

Du finner lenke til diplomene blant snarveiene til høyre på siden.

Sist oppdatert 3. november 2016.