Fogderegnskapene er skanna og publisert til og med 1695. I tillegg er deler av materialet som omhandler ekstraskatten 1762 skanna og publisert.

Fogderegnskapene har vært mikrofilma fram til ca. 1690. Disse mikrofilmene er skanna og ligger til grunn for publiseringa. Noe materiale eldre enn 1690 er likevel skanna fra original. Dette har blitt gjort der mikrofilmene har vært mangelfulle, eller der materialet har vært i uorden ved mikrofilming. Perioden 1691-1695 er skanna fra original.

Riksarkivet har også skanna fogderegnskapene for perioden 1696-1718. Vi forbereder publisering av denne perioden.

  • Skanna fogderegnskaper - Trefflista kan avgrenses geografisk med fylkessøk og/eller kommunesøk og/eller fritekstsøk.

Oppdatert 3. november 2016.