Instituttet for sammenlignende kulturforskning (RA/PA-0424)

Instituttet for sammenlignende kulturforskning (IFSK) ble opprettet i 1917 av Det vitenskapelige Forskningsfonds humanistiske avdeling, og virksomheten startet i 1924. Instituttet har arbeidet med utforskning av arktiske kulturer, særlig samene, sammenlignende folkeminneforskning, studiet av kaukasiske og iranske språk og folkevandringstiden. I 1928 tok instituttet opp studiet av det norske bondesamfunnets utviklingsformer. Dette ble utgangspunktet for tre store undersøkelser: "Setrar og seterbruk i Noreg" (1928-1939), "Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg" (1943-1975) og "Gamal gardsskipnad i Noreg" (1947-1962). Instituttet har arrangert forelesningsrekker over emner fra felter som har vært studert både i Norge og utlandet, og har drevet en betydelig publikasjonsvirksomhet.

Vi gjør oppmerksom på at alt materiale fra Troms og Finnmark mangler. Også mappe XXXIII og mappe XXXVI (begge Møre og Romsdal) mangler i arkivet. Stykke L0001 med kartotekkort over medarbeidere er ikke skanna.

Oppdatert 26. juni 2014.