Arkivet etter Modums Blaafarveværk er et privatarkiv som oppbevares i Riksarkivet (RA/PA-0157). Det inneholder materiale etter styrende organer, kopibøker og inngående korrespondanse, sakarkiv og regnskap. Sakarkivet inneholder materiale om produksjonen, verkets eiendommer og ansatte, samt om skolevesen, helsevesen og fattigvesen som verket sto for. Arkivet har vært oppbevart til dels under dårlige forhold og har store lakuner. Det har vært oppsplittet og kom til Riksarkivet fra forskjellige hold. Etter avlevering til Riksarkivet ble arkivet ordnet med utgangspunkt i de fire periodene i verkets historie: 1776-1822, 1822-1849, 1849-1856 og 1856-1919. Materiale fra Haugfoss Tresliperi utgjør en egen serie.

Store deler av materialet fra perioden 1822-1849 (serie G) er mikrofilmet. Riksarkivet har skannet mikrofilmene, og har gleden av å publisere materialet her. Det foreligger ikke planer om skanning av arkivet for øvrig.