PA 0982 - Esso Norge A/S (SAST/A-100448)

Esso Norge A/S ble etablert under navnet A/S Norske Esso i 1953. 55 prosent av aksjene var eid av Standard Oil Company (New Jersey), senere Exxon Corporation. Forgjengerne til selskapet var Vestlandske Petroleums Compani (stiftet 1891) og Østlandske Petroleums Compani (stiftet 1893). Begge disse selskapene hadde tilknytning til Standard Oil Company. Vestlandske og Østlandske hadde samarbeidet tett om salg, markedsføring og distribusjon av Standard Oil-produkter på det norske markedet. Det nye selskapet skulle videreføre dette. Esso hadde derfor allerede i starten et ferdig utbygget landsdekkende salgs- og distribusjonsnettverk. Vallø Oljeraffineri var også en del av det nye selskapet. På 1960-tallet ble også Essoraffineriet Norge på Slagentangen innlemmet i Norske Esso. Norske Esso fortsatte å utvide driften med å bygge nye og utvide gamle bensinstasjoner og lageranlegg over hele landet. Det ble også gjort store investeringer i raffineriavdelingen. I 1985 ble alle Esso-selskapene omorganisert. Norske Esso skiftet navn til Esso Norge A/S og overtok ansvaret for alle Essos oljeaktiviteter (salg, distribusjon, raffinering, oljeleting og produksjon) i Norge.

Serie Aa: Den administrerende direksjon styrereferater og bedriftsforsamlingsprotokoller

Denne serien inneholder styrereferater fra 1958 til 1993 og en bedriftsforsamlingsprotokoll fra 1977 til 1993.

Oppdatert 6. februar 2014.