11. juni 2013 var det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. Riksarkivet, Statsarkivet i Tromsø og Byarkivet i Oslo har skanna hvert sitt arkivstykke som er relevant for jubileet.

  • Riksarkivet har skanna kvinners stemmelister fra folkeavstemningen om unionsoppløsning i august 1905. Kvinner hadde ikke anledning til å stemme, men mange steder ga de uttrykk for sin mening ved å undertegne lister som ble sendt Regjeringen og Stortinget. De fleste listene oppbevares i dag i Stortingents arkiv. Listene som presenteres her, oppbevares i Riksarkivet, i arkivet etter Justisdepartementet, 2. sivilkontor C.
  • Statsarkivet i Tromsø bidrar med møtebok for Tromsø ledd av Landskvinnestemmerettsforeningen. Protokollen dekker årene 1900-1916. Landskvinnestemmerettsforeningen ble stiftet 12. januar 1898. Den arbeidet for at kvinner skulle få stemmerett på lik linje med menn. Lokalforeningen i Tromsø ble opprettet 16. februar 1900 med 99 medlemmer.
  • Byarkivet i Oslo har skanna valgmanntallet 1913 for Kristiania. Manntallet tilhører arkivet etter Folkeregisteret (Valgstyret) i Kristiania. Arkivet har uklar proveniens og er ikke ferdig ordnet.