Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Norge har etablert et nasjonalt Memory of the World-register for å bidra til å ta vare på og synliggjøre unik og uerstattelig dokumentarv. Registeret som er en del av UNESCOs internasjonale arbeid, kan for dokumentarven bli det som World Heritage er for kultur- og naturminner.

Blant dokumentene i registeret, er Munchs testamente av 18. april 1940 og emigrantprotokollene fra Oslo 1867-1966. Disse ble nominert av Statsarkivet i Oslo.

Registeret som ble lansert 8. februar 2012, er organisert på samme måte som UNESCOs internasjonale register. 

Oversikt over alle dokumenter i Norges dokumentarv kan du finne på Kulturrådets nettsider.

Norges dokumentarv på Facebook.
.