Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key
Quisling på statsbesøk hos Hitler i Berlin 13. februar 1942

Årets vårslipp er i sin helhet viet Vidkun Quisling. Blant de digitaliserte dokumentene som slippes er mange nylig blitt frigitt, mens noen nettopp er blitt avlevert til Riksarkivet og derfor bør være helt ukjente. I tillegg publiserer vi samtlige fotografier i Riksarkivet hvor Quisling er avbildet. Årets vårslipp består av fire hoveddeler.

Familiebrev og karakterbøker

Den første bolken inneholder familiebrev og karakterbøker fra Quislings tid som barn, ungdom og fra tidlig voksentid. Disse dukket opp i Danmark på sensommeren i fjor og ble gitt i gave til Riksarkivet. De blir nå for første gang gjort tilgjengelig for et norsk publikum. Det er 54 familiebrev og postkort til og fra Vidkun Quisling og andre familiemedlemmer fra perioden 1894-1929 og tre karakterbøker fra middelskole og gymnas 1898-1903. Herfra kan du lese brevene og karakterbøkene.7. sanser

I sitt voksne liv førte Vidkun Quisling 7. sanser. Med tre unntak er alle disse bevart for perioden 1922-1944, og de publiseres nå i vårslippet. Han benyttet dem ganske lite, så det går ofte mange sider mellom hver innførsel. Likevel gir de innblikk i mange sentrale hendelser og avtaler, slik som besøkene hos Hitler i Berlin. Her er inngangen til 7. sansene.Rettssaken mot Vidkun Quisling

Quisling ble i oktober 1945 dømt for landsforræderi, og sammen med to andre NS-ledere dømt til døden. Vi publiserer nå hele landssviksaken. Den består av mer enn 3500 dokumentsider fordelt på syv arkivesker. Inngangene til de digitaliserte dokumentene er her:


Stykke 1 Stykke 2 Stykke 3 Stykke 4 Stykke 5 Stykke 6 Stykke 7


Quisling-fotografier

Vi har gått gjennom alle arkivene våre og funnet frem til samtlige fotografier hvor Vidkun Quisling er avbildet. Totalt ble det drøyt 500 bilder fra et 20-talls forskjellige arkiver. Mange av fotografiene er fra førkrigstiden og er ikke tidligere publisert. De legges nå ut som en ”collection” på fotodelingsnettstedet Flickr. Samlingen Vidkun Quisling er igjen inndelt i 13 tematiske ”sets”. Lenker til Quisling-fotografier på Flickr.Tidligere vårslipp

Det er fjerde året på rad Riksarkivet publiserer digitaliserte dokumenter fra andre verdenskrig. Vi velger ut noen av de mest sentrale kildene fra krigen hvert år. Det første vårslippet hadde et bredt utvalg av kilder knyttet til blant annet Blücher, motstandskamp, fanger og jøder. I 2011 ble samtlige referatprotokoller fra fem forskjellige regjeringer under krigen sluppet. Fjorårets vårslipp omhandlet norske flyktninger i Sverige og et fotoalbum fra Josef Terboven. I år er altså turen kommet til et utvalg av kilder som omhandler Vidkun Quisling.Riksarkivets vårslipp 2010 Riksarkivets vårslipp 2011 Riksarkivets vårslipp 2012


Bildetekst

Quisling på statsbesøk hos Hitler i Berlin 13. februar 1942. Fra venstre: Ukjent, Reichskommissar Terboven, Vidkun Quisling, Adolf Hitler, Reichsminister Fr. Lammers, Gruppenführer Schaub, Reichsleiter Bormann og Gruppenführer Bormann. Bildet er hentet fra Reicksommissariats Bildarchiv i Riksarkivet (RA/RAFA-3309/U 39A/4/4-1). 
.