Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Om prosjektet
 

 

Om prosjektet

Samisk arkiv og Statsarkivet i Tromsø har samarbeidet om produksjonen av denne nett-utstillingen. Målet har vært å gjøre kilder fra vårt område tilgjengelige, men også å synliggjøre egne institusjoner. Både Samisk arkiv og Statsarkivet i Tromsø er en del av Arkivverket, www.arkivverket.no. Vi viser også aktuelt arkivmateriale fra Statsarkivet i Trondheim og Riksarkivet. Nettutstillingen er formgitt og produsert av Asthildur Hallsdottir.

Om Statsarkivet i Tromsø

Statsarkivet i Tromsø er statsarkiv for Troms, Finnmark og Svalbard. Statsarkivet skal ta imot, bevare og gjøre tilgjengelig arkivmateriale fra lokal og regional statlig forvaltning. Statsarkivet skal føre tilsyn med arkivforhold i statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor. Statsarkivet tar også imot privatarkiver, www.arkivverket.no/tromso           

Om Samisk arkiv

Samisk arkiv er beliggende i Kautokeino, og har et spesielt ansvar for statlige arkiv fra samiske forvaltningsorgan og næringsutøving og ellers generelt samiske privatarkiver. Samisk arkiv har også depotansvar for Kautokeino kommunes historiske arkiv, www.samiskarkiv.no/samisk

Vi ber om at feil ved sidene meldes Statsarkivet i Tromsø, statsarkivet.tromso@arkivverket.no