Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Rettsoppgjøret
 

 

Rettsoppgjøret

Da opprøret var slått ned, ble de senere tiltalte, med unntak av noen som rømte, samlet i stabburet på prestegården i Kautokeino og derfra sendt puljevis til Alta. Man fikk også tak i de som rømte.

I perioden fra 15. november 1852 til 25. mai året etter ble vitner og de tiltalte forhørt om hva som hadde skjedd og rettsak avholdt.

Innstilling til dom ble lagt frem 27. juni 1853, mens dom i underretten falt først 6. august samme år. Det var allerede da klart at saken skulle prøves i Høyesterett, og der falt dom 14. februar 1854. Med unntak av to søkte alle om benådning, og beslutning om dette falt 7. august 1854.

Aslak Jacobsen Hætta, Mons Aslaksen Somby, Lars Jacobsen Hætta og Aslak Pedersen Rist ble overført til fengsel i Tromsø etter at dom falt i Alta. De øvrige som ble dømt til fengsel ble i september 1854 sendt med båt til Trondheim for å sone sine fengselsstraffer der. Lars Jacobsen Hætta og Aslak Pedersen Rist ble også sendt til Trondheim for soning i september 1854. Senere ble mennene oversendt til Akershus festning i juli 1856. Alle som hadde lengre fengselsstraffer, med unntak av de som døde i fengsel og ei av kvinnene, ble benådet i perioden 1862-1868. Aslak Jacobsen Hætta og Mons Aslaksen Somby ble halshugget i Bossekop 14. oktober 1854.