Hvoslefs brev

 
Side 1

Hr Fogd Lie!                                                      Kautokeino, 8de Novbr 1852

Frygtelige Begivenheter bringe mig i Nat til at skrive Dem til for at begjære herop snarest muligt Mandskab, der staaer i et passende Forhold til hvad der er skeet. I Morges stod jeg og talede med min Kone i Kjøkkenet, saa komme pludselig Mad Ruth og Pigen Anna løbende ind, skrigende, at de dræbe Ruth. Jeg løb øieblikkelig derhen og saa da strax Ruth liggende udstrakt paa Gaarden, medens en Hob, der lignende vilde Dyr, stode og slog ham med Stokke i Hovedet. Øieblikkelig løb jeg ind i Ruths Huus, da jeg saa det var Livs Fare, tænkende at  faae sendt Lensmanden til Autzie efter Hjælp. Men jeg traf Ingen, og de kom snart efter mig og truede mig paa Livet. Ved mit Kjendskab til disse Folks Ræsonnement bevægede jeg dem dog næst ved den Almægtiges naaderige Bistand til at skaane mit Liv. Jeg førtes da hen til Præstegaarden, hvor de strax begyndte at slaae ind alle Vinduesruder og tog min Kone, Mad Ruth og Pigerne fast. De Timer vi da tilbragte i Stuen, skal jeg aldrig glemme. Vi bleve bundne om Fødderne og risede saaledes overalt især i Hovedet, at jeg undertiden var bange for min Forstand. Men Bøn til Gud styrkede os Alle, og denne Styrkelse behøvede vi i høieste Grad, da vi efter en Tids