Riksarkivets logo

Perlefiske i Norge - dronningens privilegium

I forbindelse med Frederik 4.s Norgesreise ble det slatt en minnemedalje. Pa forsiden av medaljen ser vi kongen til hest og omgitt av rettferdighetens og fruktbarhetens gudinner.
Tegning over perlesanking. Olaus Magnus

Hvor mange perler ble så fisket opp av de norske elvene? Det er ikke mye vi finner om dette i de offentlige dokumentene. Ofte ble perlene solgt lokalt og kun salgssummen sendt til dronningen. Det var også lange perioder da det ikke ble fisket noe i det hele tatt.

I 1798 ble det innsendt 192 perler til en verdi av 132 rd. fra Jæren og Dalane fogderi og 7 perler for 9 rd. 54 sk. fra Lister fogderi. "..og skulle i øvrigt samtlige indbemeldte 212 Perler afleveres til Vores Hofmarskal, for at forvares paa vort Slott Rosenborg". Hva brukte dronningen perlene til? Flesteparten av dem var små og uregelmessige. De hadde også mange forskjellige farger. Sannsynligvis ble de først og fremst brukt som draktpynt. Men noen var nok så store og fine at de kunne brukes til smykker.

Tegning av arvefyrstekronen 1846, laget av J. Flintoe
Tegning av arvefyrstekronen 1846, laget av J. Flintoe

I forbindelse med kroningen av Oscar I, som var den første kroningen foretatt i Norge siden middelalderen, ble det bestemt at det i tillegg til kroner for kongen og dronningen også skulle lages en krone for kronprinsen (arvefyrsten). Johannes Flinto, som var lærer for gullsmedklassen på Tegneskolen, laget et utkast til hvordan denne skulle se ut. Gullsmed Herman Øyset fikk oppdraget med å lage kronen, som ble utført i gull i forskjellige fargenyanser. Den ble prydet med fiolette ametyster, grønne turmaliner, gule topaser og perler fra norske ferskvannsmuslinger.

Da dronningens privilegium ble opphevet, kunne man for første gang få kjøpt norske ferskvannsperler. De var etterspurt av norske gullsmeder. Like etter 2. verdenskrig kunne man fremdeles få kjøpt smykker der det var brukt norske perler. Men tilbudet var lite, og etterhvert forsvant det. I 1993 ble ferskvannsperlemuslingen totalfredet.


Neste: Hele suplikken i original og i maskinskrift
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: De første norske frimerkene