Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key
  • middelalderen
  • dansketiden
  • 1814
  • Union med Sverige
  • Norge blir moderne
  • Andre verdenskrig
  • mot vår egen tid

Aktuelt og Nyheter

Jul på lesesalen – Årets julekalender fra Arkivverket

01.12.2016

I årets julekalender fra Arkivverket kan du bli bedre kjent med 24 lesesalsbrukere fra hele landet. Noen er der i embets medfør, mens andre har en personlig historie de vil finne ut av, eller en spesiell interesse de vil vite mer om. Følg med i sosiale medier! Read more...

Jul på lesesalen – Årets julekalender fra Arkivverket

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

01.12.2016

I dag lanseres boken "Til Underretning for Posteriteten – Arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817" av førstearkivar Torkel Thime. Boken handler om de personene som sørget for at landet vårt har en hukommelse, også for tiden før 1814. Read more...

Ny bok om arkiv og arkivbeskrivelse i Norge fram til 1817

Knut Alvsson - ridder, opprører og nasjonalhelt?

28.11.2016

Årets siste «I en sofa på arkivet» tar oss tilbake til Norge på begynnelsen av 1500-tallet. Du kan få med deg samtalen i Riksarkivbygningen i Oslo tirsdag 29. november kl. 18 – eller følge den direkte på nettet. Read more...

Knut Alvsson - ridder, opprører og nasjonalhelt?

Arkivet etter Norsk Petroleumsforening ferdig ordnet

15.11.2016

Norsk olje- og gassarkiv har ordnet ferdig arkivet til Norsk Petroleumsforening. Foreningen ble stiftet i 1972 og har i over 40 år jobbet for å fremme interessene til norsk olje- og gassnæring. Dette er en av de eldste interesseorganisasjonene knyttet til den norske petroleumsvirksomheten. Read more...

Arkivet etter Norsk Petroleumsforening ferdig ordnet
.