Hva er en taushetsbelagt opplysning? 

I våre arkiver finnes store mengder opplysninger som det ikke uten videre kan gis innsyn i.

Lovverk og praksis

Hva lovverket sier om taushetsplikt, og hvilke konsekvenser det får for innsyn i arkivene.

Hvem kan få innsyn?

I hvilke tilfeller kan vi innvilge innsyn?

Hvordan søke om innsyn

Hva du må huske på når du søker om innsyn.

Taushetserklæring

Den som får innsyn i taushetsbelagt materiale blir alltid bedt om å underskrive en særskilt erklæring.

Landssviksaker

Spesielt om landssviksakene.